Adiyaman University Academic Archive System

DSpace @ Adiyaman , Adiyaman is the University 's Academic Open Access System. The system Adiyaman University 's academic outcomes of international standards to store digital media over the years and was founded in March 2014 to provide open access . DSpace @ Adiyaman , produced in Adiyaman Univeristy buyein articles , presentations , theses, books, book chapters , includes academic outcomes such report.

Communities in DSpace

Select a community to browse its collections.

Recently Added

 • Besni 
  Toprak, Seydi Vakkas (Adıyaman Üniversitesi, 2015-10)
 • Kıranbay, Mahmut Çetin (Adıyaman Üniversitesi, 2015-09)
  Bu araştırma yapılırken, Romantik Dönem İtalyan Bestecilerinin en önemlilerinden olan Giuseppe Verdi‟nin Rigoletto Operası, ağırlıklı olarak başroldeki rol olan bariton ses rengine yazılmış Rigoletto rolü olmak üzere diğer ...
 • Doğan, Selvi (Adıyaman Üniversitesi, 2015-06)
  Eski Türk edebiyatında bir hazine hüviyeti taşıyan mecmualar, edebiyatımızın karanlık kalan pek çok değerini günümüze taşıması bakımından önemi haiz eserlerdir. Bu açıdan mecmuaların incelenmesi, edebiyat tarihinin yanı ...
 • Ekici, Mehmet (Adıyaman Üniversitesi, 2015)
  Bu çalışmada, Fen bilimleri dersi öğretmenlerinin sanal laboratuvar uygulamaları hakkındaki bilgi ve görüşlerinin incelenmesi amaçlanmıştır. Bu doğrultuda 36 maddeden oluşan “Sanal Laboratuvar Görüş Ölçeği(SLGÖ) geliştirilmiştir. ...
 • Umaz, Adil (Adıyaman Üniversitesi, 2014)
  İlk olarak, 2-formül benzoik asit ve monoklor asetonun Dieckmann tipi bir moleküllerarası aldol kondenzasyon reaksiyon ürünü 3-asetil izkumarin sentezlendi. Bu reaksiyon için geleneksel, mikrodalga açık sistem, mikrodalga ...

View more